លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ថែរក្សាសុខសន្តិភាព)

 លោក​ស​ខេង​៖ អ្នកនយោបាយ​ខ្លះ​ប្រហែលជា​មិន​យល់​ពី​ចិត្តសាស្ត្រ​ប្រជាពលរដ្ឋ​

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ