លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ)

កម្ពុជា​រៀបចំ​វេទិកា​ស្តីពី​ការអភិវឌ្ឍ​ថាមពល​ពន្លឺព្រះអាទិត្យ​

 ADB​ផ្តល់​ជិត​$៨​លាន​អភិវឌ្ឍ​ឧទ្យាន​ថាមពល​ពន្លឺព្រះអាទិត្យ​កម្លាំង​១០០​មេហ្គា​វ៉ាត់​នៅ​កម្ពុជា​