លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (តម្លៃអគ្គិសនី)

 លោក​ហ៊ុន​សែន​ប្រកាស​បញ្ចុះ​តម្លៃ​អគ្គិសនី​៦​ប្រភេទ នៅ​ឆ្នាំ​២០១៩

ចាប់ពី​ខែ​​មេសា​​អ្នកភ្ជាប់​បណ្តាញ​​អគ្គសនីជាតិ​​ប្រើ​​ក្រោម១០គីឡូ​វ៉ាត់ថ្លៃ​៤១០រៀល​​​

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ