លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ជំងឺអេបូឡា)

 ការពិសោធន៍​៖​​​​អ្នក​ជំងឺអេបូ​ឡា​មាន​អត្រា​រស់​ជាង​៩០​ភាគរយបើ​ប្រើ​ថ្នាំ​ទាន់ពេលវេលា​

 ​នាយកដ្ឋាន​ប្រយុទ្ធ​ជំងឺឆ្លង​​ឱ្យ​ពលរដ្ឋ​ទៅ​ក្រៅប្រទេស​​ប្រុងប្រយ័ត្ន​ជំងឺអេបូ​ឡា​​

កុង​ហ្គោ​​ផ្ទុះ​ជំងឺអេបូ​ឡា​​ជាង​២​ពាន់​​ករណី​​ក្នុង​រយៈពេល​​១០​ខែ​ចុងក្រោយ​

 ជំងឺ​ចំនួន​​២​​បាន​​ផ្ទុះ​ឡើង​​នៅ​​ប្រទេស​​កុង​ហ្គោ​ និង​​មជ្ឈឹម​​បូ​ព៌ា​ ក្រសួង​​ឱ្យ​​ពល​រដ្ឋ​​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន​​

WHO​​នឹង​បើក​​កិច្ចប្រជុំ​​បន្ទាន់​មួយ​​ពិភាក្សា​ពី​​ការរីក​រាលដាល​​ជំងឺអេបូ​ឡា​ជាថ្មី​