លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ជាប់ធ្មេញក្នុងបំពង់ក)

បុរស​ម្នាក់​​ជ្រុះ​ធ្មេញ​​ទៅ​ជាប់​​នឹង​បំពង់ក​​៨​ថ្ងៃ​ទើប​ដឹង​​ហើយ​​វះកាត់​​យកចេញ​

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ