លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ជម្លៀសមនុស្ស)

ឥណ្ឌា​បញ្ជា​ឲ្យ​​មនុស្ស​រាប់ពាន់​នាក់​​ចេញពី​តំបន់​កា​ស្មៀ​​ខ្លាច​មាន​​ការវាយប្រហារ​​ភេ​វរ​កម្ម​