លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ចុះបញ្ជីគណបក្ស)

 គ​.​ជ​.​ប​៖​​គណបក្ស​​ចូលរួម​ការបោះឆ្នោត​​អាណត្តិ​ទី​៦​នេះ​ អាចមាន​​ច្រើន​ទ្វេដង​​នៃ​អាណត្តិ​មុន​​

 គ ជ ប​៖ រយៈពេល​១៣​ថ្ងៃ គណបក្ស​ចំនួន​១០​បាន​ចុះបញ្ជី​ឈ្មោះ​រួចរាល់ និង​៤​ទទួលស្គាល់​ផ្លូវការ

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ