លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ចង្វាក់ខ្មែរ)

 លោកថៃ នរៈសត្យា៖​ផលិតករខ្មែរ​​គួរវិល​មកផលិត​តាមផែន​ចង្វាក់​ប្រពៃណី​ឡើងវិញ