លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (គ្រាប់ស្វាយចន្ទី)

គ្រាប់ស្វាយ​ច​ន្ទី​!

ក្រសួង​ទេសចរណ៍​ និង​អភិបាលខេត្ត​កំពង់ធំ​ រួមគ្នា​អភិវឌ្ឍន៍​សិប្បកម្ម​គ្រាប់ស្វាយចន្ទី ​និង​តម្បាញ​វល្លិ​រពាក់​​

អត្ថប្រយោជន៍របស់​គ្រាប់ស្វាយចន្ទីរ​

កំពង់ធំ​ជា​ខេត្ត​ដែល​នាំចេញ​គ្រាប់ស្វាយចន្ទី​ច្រើនជាងគេ

កម្ពុជា​រំពឹងថា​អាច​នាំ​ចេញ​គ្រាប់ស្វាយចន្ទី​ទៅ​ទីផ្សារ​វៀតណាម​បាន​ប្រមាណ​១​លាន​តោន​

គ្រាប់ស្វាយចន្ទី​មាន​ប្រយោជន៍​ច្រើន​ដល់​សុខភាព​

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ