លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (គុនល្បុក្កតោ)

 កម្ពុជា​គ្រោង​ស្នើ​គុន​ល្បុក្កតោ​ជា​សម្បត្តិ​បេតិកភណ្ឌ​ពិភពលោក​នៅ​ឆ្នាំនេះ​

 UNESCO ពន្យារពេល​១​ឆ្នាំ ក្នុង​ការវាយតម្លៃ​ឯកសារ​គុន​ល្បុក្កតោ​កម្ពុជា​