លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (គម្រោង​វិសោធនកម្ម​ច្បាប់​ស្តីពី​ការងារ)

 ​លោក​ហេង សួរថា​​គម្រោង​វិសោធនកម្ម​ច្បាប់​​ការងារ​ជាថ្មី​មិន​បះ​ពាល់​ប្រយោជន៍​កម្មករ​ទេ​​

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ