លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (គណៈរដ្ឋមន្ដ្រី)

លទ្ធផល​​កិច្ចប្រជុំពេញអង្គ​​គណៈរដ្ឋមន្ដ្រី​​កាលពី​ព្រឹក​មិញ​

ការតវ៉ា​​នៅតែ​ផ្ទុះ​ឡើង​​ក្នុង​ប្រទេសឈី​លី​​ទោះ​ប្រធានាធិបតី​​រុះរើ​​គណៈរដ្ឋមន្ដ្រី​

 សេចក្ដីព្រាងច្បាប់​​ថវិកា​ជាតិ​​ឆ្នាំ​២០១៩ ​នឹង​ត្រូវអនុម័ត​ ក្នុង​កិច្ចប្រជុំ​​ពេញ​អង្គ​​គណៈរដ្ឋមន្ដ្រី​​

នាយករដ្ឋមន្ដ្រី​​ម៉ាឡេស៊ី​​ប្រកាស​រុះរើ​​គណៈរដ្ឋមន្ដ្រី​