លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន)

គណបក្ស​មូលដ្ឋាន​៖បើទោះជា​លោកកែម ឡី​ បិតាស្ថាបនិក​ទៅបាត់ក្តី​ តែអ្នកនៅរស់​បន្តខិតខំ​ឲ្យ​រឹងមាំ​