លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (គណបក្សបំណងពលរដ្ឋ)

 លោក​អ៊ិត សារម្យ​បង្កើត​គណបក្ស«​បំណង​ពលរដ្ឋ»ក្រោយ​ភ្លក់​រសជាតិ​នយោបាយជាមួយ​គណបក្ស​៣

 អតីតមន្រ្តីLDPចេញបង្កើតបក្សថ្មីអះអាងថានយោបាយបច្ចុប្បន្នធ្វើឱ្យជាតិបែកបាក់