លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ខ្សែក្រវាត់និងផ្លូវ)

ក្រសួងការបរទេសបង្ហាញលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំលើគំនិតផ្តួចផ្តើមខ្សែក្រវាត់និងផ្លូវស្តីពីបញ្ហាកូវីដ១៩

លោក​ហោ​ណាំហុង​៖ កម្ពុជា​គាំទ្រ​យ៉ាង​សកម្ម​នូវ​គំនិត​ផ្តួចផ្តើម​ខ្សែក្រវាត់​និង​ផ្លូវ​របស់​ចិន​

 លោក​ហ៊ុន​សែន​សរសើរ​គម្រោង​ខ្សែក្រវាត់​និង​ផ្លូវ​របស់​ចិន​ថា​បាន​ជួយ​ដល់​កម្ពុជា​ច្រើន​

 លោក​ស៊ី ជីន​ពីង​ប្រាប់​​អ្នកចូលរួម​​គម្រោង​ខ្សែ​ក្រវាត់​​និង​ផ្លូវ​​កុំ​ភ័យ​រឿង​បំណុល​