លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេស)

លោក​ហ៊ុន សែន អរគុណ​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​នៅ​ក្រៅប្រទេស ដែល​ចូលរួម​ពិសារ​នំ​បញ្ចុក​

 ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ធ្វើការ​នៅ​ក្រៅប្រទេស ត្រូវ​ត្រឡប់មក​ធ្វើ​ជំរឿន​ឬយ៉ាងណា?

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ