លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ខួបគម្រប់៦៨ឆ្នាំ)

 ​ក្នុង​ខួប​គម្រប់​៦៨​ឆ្នាំ​​លោក​កឹម សុខា​ថា​​ការបំផ្លាញ​ប្រទេស​កម្ពុជា​​ដូចជា​ដុត​ផ្ទះ​របស់លោក​​