លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ក្រ​សួង​ធនធានទឹក)

ក្រសួង​ធនធានទឹ​ក​ អំពាវនាវ​ឲ្យ​ពលរដ្ឋ​ប្រុងប្រយ័ត្ន​ចំពោះ​ផ្គរ​រន្ទះ​ និង​ជំនន់​ទឹកភ្លៀង​​