លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ក្រុមហ៊ុនHuawei​​)

ចិន​ឃុំខ្លួន​​បុរស​ពីរ​នាក់​​ដែល​ផ្សព្វផ្សាយ​​ពាក្យ​ចចាមអារ៉ាម​​ពី​ក្រុមហ៊ុន​Huawei

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ