លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ក្រុមហ៊ុនAmazon)

ក្រុមហ៊ុន​Amazon​​រង​ការចោទប្រកាន់ថា​​បណ្ដេញ​បុគ្គលិក​​មាន​ផ្ទៃពោះ​​ចេញពី​ការងារ​

ក្រុមហ៊ុន​​Amazon​​ដំណើរការ​​សាកល្បង​​មនុស្ស​យន្ដ​​ដឹកទំនិញ​ឲ្យ​ភ្ញៀវ​

 ក្រសួង​នឹង​រក​ដំណោះស្រាយ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​រូបភាព​ប្រើ​ក្នុង​បន្ទប់ទឹក​របស់​ក្រុមហ៊ុន​Amazon

ទ្រព្យសម្បត្ដិ​​នាយក​ក្រុមហ៊ុន​​Amazon​​ធ្លាក់ចុះ​​១៤​ពាន់​​លាន​ដុល្លារ​​កាលពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ