លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ក្រុមហ៊ុន​YouTube)

YouTube​​ប្រកាស​​ពង្រីក​គោលនយោបាយ​​ប្រឆាំង​​ការគំរាមកំហែង​​តាម​វីដេអូ​

YouTube​​លុប​វីដេអូ​​ជាង​២០០​​ដែល​ផ្សព្វផ្សាយ​​ព័ត៌មាន​​មិន​ពិត​ពី​ការ​តវ៉ា​នៅ​​ហុងកុង​

វីដេអូ​​​ប្រមាណ​​​៥​លាន​​​ត្រូវ​YouTube​​​​លុបចោល​

ស្ដ្រី​ម្នាក់​​បាញ់ប្រហារ​​លើ​ទី​ស្នាក់​​ក្រុមហ៊ុន​YouTube​​របួស​មនុស្ស​បីនាក់​