លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ក្រុមហ៊ុន​BostonDynamics)

ប៉ូលិស​​អាមេរិក​​ធ្វើតេស្ដ​​សុនខ​​យន្ដ​​ដើម្បី​ជួយ​​សម្រួល​ការងារ​

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ