លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ក្រុមហ៊ុនប៊ូអ៊ីង)

ក្រុមហ៊ុន​ប៊ូ​អ៊ីង​​ផ្ដល់​សំណង​​ជាង​១៤​ម៉ឺន​ដុល្លារ​​ដល់​គ្រួសារ​​ជនរងគ្រោះ​​ម្នាក់ៗ​

​​​ប៊ូ​អ៊ីង​737 Max​​រកបាន​អតិថិជន​ជាថ្មី​​ក្រោយ​យន្ដហោះ​នេះ​​ធ្លាក់​ផ្ទួនៗ​

 ក្រុមហ៊ុន​ប៊ូ​អ៊ីង​​កាត់បន្ថយ​​ការផលិត​​យន្ដហោះ​ប៊ូ​អ៊ីង​737​​ក្រោយ​មាន​​គ្រោះថ្នាក់​ផ្ទួនៗ​

ក្រុមហ៊ុន​ប៊ូ​អ៊ីង​​អញ្ជើញ​​អ្នកបើក​យន្ដហោះ​​អ្នកបច្ចេកទេស​​ចូល​ប្រជុំ​បន្ទាន់​

 កាន់តែ​ធ្ងន់ធ្ង​រ​ហើយ​​ក្រុមហ៊ុន​ប៊ូ​អ៊ីង​​ត្រូវ​អឺរ៉ុប​​និង​កាណាដា​​បង្កើន​​ការត្រួតពិនិត្យ​​គុណភាព​

 ក្រុមហ៊ុន​​ប៊ូ​អ៊ីង​​នឹង​ជូនដំណឹង​​ឲ្យ​ប្រុងប្រយ័ត្ន​​ចំពោះ​​ការប្រើប្រាស់​​យន្ដហោះ​​ប៊ូ​អ៊ីង​​ស៊េរី​ថ្មី​