លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ក្រុមហ៊ុនបារាំង)

 ​ក្រុមហ៊ុន​បារាំង​និង​អង្គការ​ADFសហការគ្នា​ដាំ​ដើមឈើ​​នៅ​តំបន់ភ្នំ​គូលែន​