លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា)

ការស្ទង់មតិ​៖​​និស្សិត​​សិង្ហ​បុរី​​ភាគច្រើន​​ចង់​ធ្វើការ​​ផ្នែក​បច្ចេកវិទ្យា​

ក្រុម​ឃ្លាំមើល​​ពាណិជ្ជកម្ម​​ជប៉ុន​​គ្រោង​ស៊ើបអង្កេត​​ក្រុមហ៊ុន​យក្ស​៤​​របស់​អាមេរិក​