លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ក្រុមហ៊ុននុយក្លេអ៊ែរ)

 អាមេរិក​​បញ្ចូល​​ក្រុមហ៊ុន​​នុយក្លេអ៊ែរ​​ចិន​​ក្នុង​បញ្ជីខ្មៅ​​ព្រោះ​​លួច​​​ជួយ​​​យោធា​