លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ក្រុមប្រឹក្សា​អភិវឌ្ឍន៍​កម្ពុជា)

ក្រុមហ៊ុន​ចំនួន​ពីរ​បន្ថែម​ទៀត​ស្នើ​សុំ​វិនិយោគ​នៅ​កម្ពុជា​

ក្រុមហ៊ុន​ចំនួន ៧​បន្ថែម​ទៀត​ស្នើ​សុំ​វិនិយោគ​នៅ​កម្ពុជា​

រោងចក្រ​ចំនួន​៤​បន្ថែម​ទៀត​ត្រូវបាន​ក្រុមប្រឹក្សា​អភិវឌ្ឍន៍​កម្ពុជា​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​វិនិយោគ​នៅ​កម្ពុជា​

 ក្រុមប្រឹក្សា​អភិវឌ្ឍន៍​កម្ពុជា ស្នើឲ្យ​មាន​​ការទាក់ទាញ​វិនិយោគ​​បរទេស​ បណ្តាក់ទុន​​នៅ​ជាយដែន​​

CDC​សម្រច​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន​ចំនួន ៥​វិនិយោគ​នៅ​កម្ពុជា​

ក្រុមហ៊ុន​ចំនួន​៤​ត្រូវបាន​ក្រុមប្រឹក្សា​អភិវឌ្ឍន៍​កម្ពុជា​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​វិនិយោគ​នៅ​កម្ពុជា​

រោងចក្រ​ថ្មី​៣ បោះទុន​វិនិយោគជាង​៣០០​លាន​ដុល្លារ នៅខេត្តព្រះសីហនុ

 មួយ​ខែ​សីហា​រោងចក្រ​និង​មជ្ឈមណ្ឌ​ពាណិជ្ជកម្ម​ចំនួន​១៣​ត្រូវបាន​CDC​សម្រេច​ឲ្យ​វិនិយោគ​នៅ​កម្ពុជា​

CDC អនុញ្ញាត​លើ​គម្រោង​វិនិយោគ​ថ្មី​២ ក្នុង​ខេត្ត​ស្វាយរៀង និង​ខេត្ត​ក្រចេះ​

សាធារណៈ​ឆែក​នឹង​ផ្តល់​ហិរញ្ញប្បទាន​ដល់​កម្ពុជា ១,៥​លាន​ដុល្លា​លើ​វិស័យ​ចំនួន​៣

កម្ពុជា​ចុះ​កិច្ចព្រមព្រៀង​ទទួល​ទឹកប្រាក់​៤០,៥០​លាន​ដុល្លារ​ពី​អាល្លឺម៉ង់​

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ