លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ក្រសួង​ការងារ)

 រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួង​ការងារ​៖ ឆ្នាំ​២០១៧​កម្ពុជា​នឹង​បង្កើត​តុលាការ​ការងារ ដើម្បី​ដោះស្រាយ​វិវាទ​

 រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​ការងារ ស្នើ​ឲ្យ​ភាគី​ពាក់ព័ន្ធ​ពិ​ភាក្សា​គ្នា​ដើម្បី​​​តម្លើង​​​ប្រាក់​​ឈ្នួល​​ជូន​​កម្មករ​​​

 កម្មករ​ប្រមាណ​៥០០នាក់​លើក​គ្នាតវ៉ា​នៅមុខ​ក្រសួង​ការងារ​នៅ​ព្រឹក​នេះ​

 ទោះបី​មាន​ការបកស្រាយ​ពី​ក្រសួង​ការងារ ក៏​សហជីព​នៅ​តែ​យល់ថា​មាន​ការ​រឹត​ត្បិត​

 ក្រសួង​ការងារ​នឹង​ប្រើប្រាស់​វប្បធម៌​សន្ទនា​ដំបូង​បំផុត​ដើម្បី​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​កម្មករ​

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ