លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ក្រសួងផែនការ)

រសៀល​នេះ​ក្រសួង​ផែនការ​នឹង​ប្រជុំ​ពិនិត្យ​ការអនុវត្ត​នីតិវិធី​កំណត់​គ្រួសារ​ក្រីក្រ​អំឡុង​កូវី​ដ​១៩

 កម្មវិធីផ្ដល់សាច់ប្រាក់ដល់ជនក្រីក្រគឺផ្តល់ជូនតែគ្រួសារណាកាន់បណ្ណសមធម៌មានសុពលភាពប៉ុណ្ណោះ

ក្រសួង​ផែនការ​ផ្តល់​លេខ​ទូរស័ព្ទ​ពីរ​ខ្សែ​ដើម្បី​រង់ចាំ​ដោះស្រាយ​ការងារ​កំណត់​អត្តសញ្ញាណ​កម្ម​គ្រួសារ​ក្រីក្រ​

 ក្រសួង​ផែនការ​អំពាវនាវ​ពលរដ្ឋ​ចូលរួម​សហការ​ធ្វើ​ជំរឿន​

ទីបំផុត​ក្រសួង​ផែនការ​សម្រេច​បង្កើត​ក្រុម​​អ្នកនាំពាក្យ​៤​រូប​

UNDP​និង​ក្រសួង​ផែនការ​ឯកភាព​ថា ពលរដ្ឋ​កម្ពុជា​ក្រីក្រ​មាន​ចំនួន​១៣,៥%

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ