លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ក្រសួងការពារជាតិចិន)

ទីបំផុត​ ក្រសួងការពារជាតិ​ចិន​​ចេញមុខ ​បដិសេធ​​ពី​កិច្ចព្រមព្រៀង​​សម្ងាត់​​ជាមួយ​​កម្ពុជា​ហើយ​​