លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ)

នាវា​ទេសចរណ៍​មួយគ្រឿង​​នាំ​ភ្ញៀវ​ជាង​២​ពាន់​នាក់មក​ទស្សនា​ក្រុងព្រះសីហនុ​​​

កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ព្រះសីហនុ​និង​JICA​ចុះ​MOU​ស្តី​ពី​ភាព​ជា​ដៃគូ​យុទ្ធសាស្ត្រ​

១០​ខែ​ឆ្នាំ​២០១៧ កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ​រកចំណូលបាន​ជាង​១៥​លាន​ដុល្លារ​

កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុក្លាយ​​ជា​ក្រុមហ៊ុន​ទី​៥​ចុះបញ្ជី​នៅ​ផ្សារ​មូលបត្រ​កម្ពុជា​