លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (កំប្លោក)

សារៈប្រយោជន៍​របស់​កំប្លោក​ក្នុង​វិស័យ​កសិកម្ម​

 អាជ្ញាធរ​ខេត្ត​ព្រះ​សីហនុ​ផ្តើម​សម្អាត​​សំណល់​​កំប្លោក​​ដែល​​អណ្តែត​​មកពី​វៀត​ណាម​​

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ