លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (កោះសូឡូម៉ុន)

ទើប​ងាក​ចេញ​ពី​តៃវ៉ាន់​​កោះ​សូ​ឡូ​ម៉ុន​​ប្រកាស​​ចំណង​ការទូត​​ជា​ផ្លូវការ​​ជាមួយ​ចិន​