លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (កុំព្យូទ័រ)

ចាប់ពី​ឆ្នាំ​២០១៧ ការប្រឡង​តេស​បើកបរ​នឹង​ធ្វើ​តាម​ប្រព័ន្ធ​កុំព្យូទ័រ​មុន​អនុវត្ត​ដៃចង្កូត​

គ​.​ជ​.​ប​​ប្រកាស​ឱ្យ​ដំណើរការ​​ចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​​តាម​ប្រព័ន្ធ​​កុំព្យូទ័រ​ នៅថ្ងៃនេះ​​

គ​.​ជ​.​ប​នឹង​ប្រកាស​ឲ្យ​ដំណើរការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​តាម​កុំព្យូទ័រ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៨​សីហា​

​អ្នកនាំពាក្យ​គ​.​ជ​.​ប​៖ ​ភាពយឺតយ៉ាវ​​ផ្នែក​សម្ភារ​កុំព្យូទ័រ​​មិន​ប៉ះពាល់​​ដំណើរការ​​ចុះ​ឈ្មោះ​​បោះឆ្នោត​ទេ​​

ការ​ចុះបញ្ជី​ឈ្មោះ​​អ្នក​បោះឆ្នោត​​តាម​ប្រព័ន្ធ​​កុំព្យូទ័រ​​ធ្វើ​​នៅ​ខែ​​កក្កដា​​

 រយៈ​ពេល​​បី​​ថ្ងៃ​​គ​.​ជ​.​ប​​ចុះ​ឈ្មោះ​​បោះ​ឆ្នោត​​សាកល្បង​​តាម​​ប្រព័ន្ធ​​កុំព្យូទ័រ​​បាន​​ជាង​​៥​​ពាន់​​នាក់​​