លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (កុមារីBoram)

គ្រាន់តែ​លុយ​​រកបាន​​ពី​YouTube​​ក្មេងស្រី​​កូរ៉េខាងត្បូង​​ម្នាក់​​ទិញ​អគារ​​តម្លៃ​​៨​លាន​ដុល្លារ​

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ