លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (កិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរ)

 Blinken៖ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងអុីរ៉ង់នៅតែមានបើទោះជាវិលទៅគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរ

 អាមេរិកបន្ទន់ឥរិយាបទដើម្បីស្តារកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអុីរ៉ង់ឡើងវិញ

អាមេរិក​និង​អ៊ីរ៉ង់​ចាប់ផ្តើម​ការ​ពិភាក្សាដោយ​ប្រយោល​ដើម្បី​សង្គ្រោះ​កិច្ចព្រមព្រៀង​នុយក្លេអ៊ែ​រ​

 កិច្ចព្រមព្រៀង​​នុយក្លេអ៊ែរ​អ៊ីរ៉ង់​​កំពុង​អស់​​ប្រសិទ្ធភាព​​បណ្ដើរៗ​ហើយ​?