លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើទី៣៤)

 ​តើ​លទ្ធផល​​នៃ​កិច្ចប្រជុំ​កំពូល​អាស៊ាន​​លើក​ទី​៣៤​​ផ្ដោតលើ​បញ្ហា​អ្វីខ្លះ​?​

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ