លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (កិច្ចជំនួប​លើកទីបី)

 លោក​គីម ជុង​អ៊ុន​​ទុកពេល​​ត្រឹម​ចុង​ឆ្នាំនេះ​​ឲ្យ​អាមេរិក​គិត​ឡើងវិញ​​ហើយ​ត្រូវ​ឆ្លាត​​ជាង​មុន​

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ