លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ)

 ធម្មជាតិ និង​សកម្មភាព​មនុស្ស​ជា​កត្តា​ដែល​បណ្តាលឲ្យ​មាន​ការប្រែប្រួ​ល​អាកាសធាតុ​លើ​ពិភពលោក​

 ការប្រែប្រួល​​​អាកាសធាតុ​​នៅតែ​ជា​​បញ្ហា​ប្រឈម​​សម្រាប់​​ពិភពលោក​

 លោកពូ​ទីន​ថា​​ធុន​ប៊ឺគ​​នៅក្មេង​ខ្ចី​​ពុំ​ទាន់យល់​​ពី​ពិភពលោក​​សម័យ​ទំនើប​ទេ​

 ការប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ​​ជា​សង្គ្រាម​​មួយ​​វាយលុក​​ពិភពលោក​​ជា​រៀងរាល់ថ្ងៃ

 សិស្សវិស្វកម្មគីមីបង្កើតក្រុមបញ្រ្ជាបការយល់ដឹងបរិស្ថានដល់យុវជនរាប់រយនាក់

 ផលិតផល​សរុប​កម្ពុ​ជា​នឹង​ធ្លាក់ចុះ​១០%​នៅ​ឆ្នាំ​២០៥០