លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ការនាំចេញទៅជប៉ុន)

 លោក​ហ៊ុន សែន​ សាទរ​​ចំពោះ​​ការកើនឡើង​​នូវ​ការនាំចេញ​ទៅកាន់​ប្រទេស​​ជប៉ុន​​

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ