លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី)

ក្រសួង​កសិកម្ម​៖ បញ្ហា​ធ្លាក់ចុះ​គុណភាព​ដី ដោយសារ​ប្រើ​ដី​មិន​ត្រូវ​និង​បាត់បង់​ព្រៃឈើ​

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ