លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ការឆ្លងរាលដាល)

ប្រទេស​​និង​​តំបន់​​ទាំង​២៨​​ដែល​វីរុស​​កូរ៉ូណា​​(COVID-19)​​បាន​វាយលុក​