លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (កាកសំណល់ប្លាស្ទិក)

ក្រសួង​បរិស្ថាន​បង្ហាញ ៥​ចំណុច​ក្នុង​ការគ្រប់គ្រង​កាក​សំណល់​ឲ្យមាន​ប្រសិទ្ធភាព​

កូរ៉េខាងត្បូង​​បារម្ភ​ខ្លាំង​​ក្រោយ​ចិន​​ហាមឃាត់​​ការនាំ​ចូល​​កាកសំណល់​​ប្លា​ស្ទិក​