លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (កសិន្ធប្រាសាទព្រះគោ)

ប្រទះ​ឃើញ​បដិមា​ធំ​មួយ​អង្គ​នៅក្នុង​ក​សិន្ធ​ប្រាសាទ​ព្រះ​គោ​