លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (កម្ពុជា-ឡាវ​)

នាយករដ្ឋមន្ត្រី​​កម្ពុជា-ឡាវ​​កំពុង​ធ្វើ​​​សន្និសីទ​​កាសែត​​រួមគ្នា​​លើ​​បញ្ហា​​ព្រំដែន​