លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (កម្ពុជា-តួកគី)

 កម្ពុជា​-​តួ​ក​គី​ចុះ​MOU​លើ​កិច្ចសហប្រតិបត្តិកា​រ​សន្តិសុខ​រវាង​ប្រទេស​ទាំង​ពីរ​

 កម្ពុជា​-​តួ​ក​គី អាច​នឹង​ភ្ជាប់​ជើងហោះហើរ​ផ្ទាល់ ក្នុង​ពេល​​ខាងមុខ​

 កម្ពុជា​-​តួ​ក​គី ចុះហត្ថលេខា​លើ​ឯកសារ និង​កិច្ចព្រមព្រាង​សំខាន់ៗ​ចំនួន​៨