លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (កម្ពុជានិងអូស្រ្តាលី)

 ​អូស្ត្រាលី​​បញ្ជាក់​អំពី​​ការបន្ត​គាំទ្រ​​បន្ថែមទៀត​​ដល់​ការអភិវឌ្ឍ​នៅ​កម្ពុជា​​

 អង្គការ​មួយ​របស់​អូស្ត្រាលី​​បង្កើត​គម្រោង​ប្រើប្រាស់​ថាមពល​​កកើតឡើង​វិញ​នៅ​កម្ពុជា​​

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ