លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (កម្ពុជានិងអុីស្រាអែល)

​កម្ពុជា​-​អុីស្រាអែល​​កំពុង​សម្រប​សម្រួល​​និស្សិត​ខ្មែរ​១២៨​នាក់​ត្រឡប់មក​កម្ពុជា​វិញ​​