លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (កម្ពុជានិងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី)

 ធនាគារ​អភិវឌ្ឍ​អាស៊ី​​ឯ​ភាព​ជាមួយ​កម្ពុជា​​ចំនួន​៨​ចំណុច​​អភិវឌ្ឍ​វិស័យ​កសិកម្ម​​

 ADB​​​ ​ផ្ដល់​កម្ចី​​២៥០​លាន​ដុល្លារ​​​ដល់​កម្ពុជា​​​សម្រាប់​​អនុវត្ត​គម្រោង​ចំនួន​៤​​

 ADB ​ចុះ​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​​ហិរញ្ញប្ប​ទាន​​ជិត​​២០០​​លាន​​ដុល្លារ​​ដល់​​កម្ពុជា​​លើ​​គម្រោង​​២​

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ