លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (កម្ពុជានាំចេញអង្ករ)

 រយៈពេល៧ខែឆ្នាំ២០២០ កម្ពុជានាំចេញអង្ករបានជាង៤២ម៉ឺនតោន

កម្ពុជានាំចេញអង្ករបានជិតជិត៤០ម៉ឺនតោននៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ២០២០

៥ខែកម្ពុជានាំចេញអង្ករបានជាង៣៥ម៉ឺនតោនកើនឡើងជាង៤២%

ទីម័រខាងកើតសុំឲ្យកម្ពុជានាំចេញអង្ករទៅកាន់ប្រទេសខ្លួនដើម្បីទប់ស្កាត់ការខ្វះខាតស្បៀង

​រយៈពេល​៨​ខែ​ឆ្នាំនេះ​​កម្ពុជា​នាំចេញ​អង្ករ​​កើនឡើង​តិចតួច​​បើ​ធៀប​នឹង​ឆ្នាំមុន​​

រយៈពេល៨ខែ កម្ពុជានាំចេញអង្ករបានចំនួនជាង៣៤ម៉ឺនតោន